Huawei otvoril centrum pre kybernetickú bezpečnosť v Bruseli. Chce zaviesť jednotné štandardy