Nová snímka Hubbleovho teleskopu znázorňuje optickú ilúziu dvoch prekrývajúcich sa galaxií