iOS 15.0.2 prináša očakávané opravy chýb. Aktualizovali ste?