iPhone 13 Pro sa objavil na ďalších renderoch: Apple bude aj naďalej redukovať