iPhone 15 Pro sa vraj konečne zbaví najmenšej pamäťovej verzie a pribudne 2 TB