IT Fitness Test 2018: prekročili sme hranicu 18-tisíc otestovaných