Najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku úspešne napreduje, od jeho spustenia sa do testovania zapojilo viac ako 18 000 riešiteľov.

K dnešnému dňu sa do 7. ročníka najväčšieho testovania digitálnych zručností zapojilo viac ako 18-tisíc žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl, testy však vypĺňali aj zvedavci, ktorí chceli spoznať skutočnú úroveň svojich digitálnych zručností.

Test pre stredné a vysoké školy vyplnilo 8195 riešiteľov, do testovania  pre žiakov základných škôl sa zapojilo 10 170 riešiteľov. Podľa priebežných výsledkov predstavuje priemerná úspešnosť v kategórii stredných a vysokých škôl 37 %, o niečo lepšie sú na tom žiaci základných škôl, ich priemerná úspešnosť predstavuje 45 %.

„Teší ma, že priemerná úspešnosť v prípade základných škôl je zatiaľ vyššia ako minulý rok, no zároveň je pre mňa alarmujúce, že priemerná úspešnosť testovania stredoškolákov je  v tejto chvíli výrazne nižšia v porovnaní s minulým rokom. Podľa všetkého sa na tom podieľa aj nedostatočná úroveň výučby matematiky a informatiky na základných a stredných školách,“ uviedol k priebežným výsledkom testovania prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

V testovaní sa zatiaľ najviac darí stredoškolákom a vysokoškolákom z Bratislavského kraja, dosiahli priemernú úspešnosť 41 %, na druhom mieste sú riešitelia z Prešovského kraja s priemernou úspešnosťou 40 %. Najväčšiu úspešnosť v prípade testu pre stredné školy riešitelia zaznamenali v kategórii Internet, pohybuje sa na úrovni 59 %. Vážne nedostatky však žiaci základných škôl majú s riešením úloh týkajúcich sa bezpečnosti a počítačových systémov, kde zaznamenali len 21 % úspešnosť. Najviac riešiteľov testu pre stredné školy je k dnešnému dňu v Žilinskom kraji – 1990.

O niečo pozitívnejší trend zaznamenali hodnotitelia v prípade testu pre základné školy, rozdiely medzi jednotlivými krajmi sú menšie, než sa pôvodne očakávalo. Do testu sa zapojilo viac ako 10-tisíc žiakov, priemerná úspešnosť sa pohybuje v rozmedzí od 41 % (Banskobystrický kraj) do 52 % (Bratislavský kraj). Najviac žiakov – 1795 – sa do IT Fitness Testu 2018 zapojilo v Žilinskom kraji. Žiakom základných škôl sa najviac darí v kategórii Internet, úspešnosť testovania dosahuje 61 %, rovnako ako v prípade testu pre stredné školy sú na tom najhoršie s testovaním v kategórii Bezpečnosť a informačné systémy (úspešnosť 36 %).

Najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku potrvá až do 30. júna 2018, zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie na webe www.itfitness.sk.

Doplňujúce informácie  

IT Asociácia Slovenska spoločne s partnermi organizuje IT Fitness Test už od r. 2010, počas 6. ročníkov sa do veľkého testovania IT zručností zapojilo vyše 150 000 respondentov. V roku 2014 získal IT Fitness Test cenu Európskej komisie  „Digital Citizenship“.

Testovanie je rozdelené na dve základné časti: nepovinnú Informačnú časť a Vedomostno-kompetenčnú časť, v ktorej riešiteľov čaká testovanie v 5 oblastiach. Test pre základné školy obsahuje 20 otázok, o čosi náročnejší bude test pre stredné a vysoké školy – IT zručnosti a digitálnu gramotnosť žiakov preverí v 25 otázkach. Testovanie môžu absolvovať všetci záujemcovia bez ohľadu na vek.

Značky: