K údajom v Sociálnej poisťovni budete pristupovať ako pri elektronickom bankovníctve