Konečne: Už môžete elektronicky zrušiť naplánovaný termín testovania a prihlásiť sa hneď na iný (aktualizované)