LG je bližšie k predstaveniu skladateľného zariadenia. Môže prísť začiatkom budúceho roka