Lokálni operátori napájajú vysielače fotovoltikou už roky