Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výrazné zvýšenie cien elektrickej energie sa dotklo aj poskytovateľov elektronických komunikačných sietí. Niektorí poskytovatelia už museli kvôli zdraženiu elektriny zvýšiť ceny svojich služieb, ďalší sa snažia zvyšovaniu predísť úpravami sietí a napájaním telekomunikačných zariadení energiou zo slnka.

Pre niektorých operátorov, členov Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI), už nejde o novinku fotovoltické panely používajú na napájanie svojich vysielačov už viac ako 10 rokov. Už v minulosti začali používať fotovoltické panely tam, kde by bolo neekonomické dotiahnuť elektrickú prípojku. Súčasné vysoké ceny elektrickej energie podporujú nasadenie fotovoltaiky aj na miestach, kde to ešte nedávno nebolo rentabilné. Fotovoltika pomáha aj pri výpadkoch dodávky elektrickej energie, kde vďaka nej nie je nevyhnutný okamžitý výjazd technikov k vysielaču.

Keď sa operátor rozhodne investovať do fotovoltiky, tak nesmie šetriť na nesprávnom mieste, lebo výsledkom môže byť zvýšená poruchovosť a vzďaľujúca sa návratnosť investície. „Výhodou menších operátorov je, že nemajú takú vysokú spotrebu elektrickej energie, ako BTSky mobilných operátorov. Lokálny operátor môže už s dvomi panelmi napájať celý vysielač“, hovorí Michal Rybárik, predseda predsedníctva ALPI. Veľmi zaujímavú úsporu nákladov za elektrickú energiu je možné dosiahnuť pri napájaní dátových centier. „V niektorých prípadoch býva problém cena nájmu za umiestnenie fotovoltiky na streche. Stáva sa, že majitelia za takýto nevyužívaný priestor požadujú nájomné, ktoré je vyššie, ako by bola úspora dosiahnutá používaním fotovoltiky“, objasňuje Rybárik.

Aké skúsenosti s fotovoltikou majú konkrétni operátori?

Banskobystrický BBX začal používať prvý ostrovný systém v miestach bez dostupnosti elektrickej siete už v roku 2010. Cez takto napájané “vykrývače“ pripája tri obce v okolí Banskej Bystrice. „V roku 2023 plánujeme nainštalovať fotovoltické panely na napájanie serverov a hlavného sieťového uzla, aby sme znížili stúpajúce náklady za elektrickú energiu“, povedal Rudolf Kubík, majiteľ spoločnosti BBX s.r.o. Aj operátor Wircom používa fotovoltické panely už viac ako 10 rokov. Posledné dva roky takto napája aj svoje dátové centrum v Topoľčanoch. „Vysoký nárast cien za elektrickú energiu zrýchlil návratnosť investície, ale bol by som nerád, ak by naše skúsenosti uspokojili kompetentných a prestali hľadať riešenie situácie, ktorú spôsobili súčasné vysoké ceny elektrickej energie. Inštalovanie fotovoltiky na naše technológie dokáže znížiť účty za elektrickú energiu, ale nepokladáme to za riešenie aktuálnej krízy“, mieni Ondrej Kučera, riaditeľ Wircom s.r.o. PROFI-NET poskytujúci služby na Liptove išiel vo využívaní zelenej energie ešte ďalej, keď nasadil kombináciu fotovoltických panelov a veternej turbíny. „Tu na Liptove síce nemáme veľmi veterno, no v zime, keď nám panely zatieni súvislá vrstva snehu, tak si neraz pomáhame veternou turbínou“, informuje o miestnej situácii Ivan Daráni, technický riaditeľ PROFI-NET, s r.o. Operátor vo väčšej miere investuje do budovania fotovoltiky, lebo sa mu osvedčila pri častých výpadkoch elektrickej energie na nedostupných miestach. V súčasnosti má cca 70% vysielačov monitorovaných online elektromerom a kontroluje spotrebu v reálnom čase. Tieto údaje mu slúžia aj pri rozhodovaní o budúcich investíciách do fotovoltiky. Samozrejme, že motiváciou operátora je najmä znižovanie nákladov za elektrickú energiu. „Do konca roku 2023 plánujeme mať 80% siete napájaných fotovoltikou, čím dosiahneme nemalú úsporu nákladov za energie a zároveň sa budeme správať korektne aj voči životnému prostrediu. Nami nadimenzovaný systém môže ušetriť 30 až 100% energie z distribučnej siete“, uzavrel Daráni.

Značky: