Marketingové volania už len z čísiel začínajúcich na 0888 (doplnené)