OneDrive sa čoskoro zmení. Toto nastane na konci januára