Výluky na trati či poruchy rušňov. ZSSK bude o mimoriadnych udalostiach informovať nonstop na sociálnych sieťach