Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu na podporu popularizácie vedy a výskumu