Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia ESET aj tento rok otvára grantovú výzvu na podporu popularizácie vedy a výskumu a úspešným žiadateľom rozdelí sumu  30 000 eur. Cieľom výzvy je podporiť aktivity organizácií a verejných inštitúcií, ktoré popularizujú vedu na Slovensku. Žiadosť o grant je možné podať do 12. apríla 2023 na stránke https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html.

Nadácia ESET prostredníctvom grantovej výzvy podporí projekty, ktoré popularizujú vedu a výskum na Slovensku, majú verejnoprospešný dopad, slúžia širšej komunite ľudí a majú dlhodobý prínos. Do výzvy sa môžu prihlásiť občianske združenia a neziskové organizácie, neinvestičné fondy, nadácie, školy a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie a záujmové združenia právnických osôb. Nadácia vyčlenila na grantovú výzvu sumu 30 000 eur, pričom maximálna výška podpory pre jedného žiadateľa je 5 000 eur.

„Popularizácia vedy a výskumu je dlhodobým pilierom aktivít Nadácie ESET. Cieľom tejto podpory je zväčšovať priestor pre hlas vedy v spoločnosti, prezentovať výsledky vedeckej práce verejnosti a vysvetľovať ich význam. Žijeme v dobe, keď sú výsledky vedeckej práce mnohokrát spochybňované, zamieňané za hoaxy a dezinformácie. Každá aktivita, ktorá pomôže vedeckej komunite lepšie prezentovať jej výsledky a prínos vedy pre bežný život ľudí je preto veľmi dôležitá,“ vysvetľuje dôvody otvorenia grantovej výzvy Lucia Marková, správkyňa Nadácie ESET.

V minulosti Nadácia ESET v podobnej grantovej výzve podporila napríklad populárno-vedecké besedy Vedatour, Európsku noc výskumníkov, Univerzitu Komenského v Bratislave a organizáciu podujatia TEDxUniverzitaKomenského, popularizačné videá a knihu Ústavu verejnej politiky (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK) s dôrazom na odporúčania do praxe, alebo Slovenské múzem ochrany prírody a jaskyniarstva.

Nadácia ESET pôsobí od roku 2011 a za toto obdobie podporila 612 projektov v celkovej hodnote 3 434 475 eur. Súčasťou aktivít nadácie na podporu vedy a výskumu je aj ocenenie výnimočných vedeckých osobností ESET Science Award, ktoré nadácia vyhlasuje od roku 2019. ESET Science Award oceňuje a verejnosti prezentuje výnimočné vedkyne a vedcov, ktorých výskum dosahuje medzinárodnú kvalitu a má prínos aj do ďalších oblastí života.

Výzva je otvorená do 12. apríla 2023 na stránke https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html

Značky: