Navštívili sme NCZI. Zisťovali sme, prečo sa neviete dostať k potvrdeniu o očkovaní