Štát už vydáva potvrdenie o tom, že ste boli zaočkovaní dvoma dávkami a získať môžete aj potvrdenie o prvej dávke. Od ohlásenia tohto kroku došlo aj k tomu, že okolité štáty uznávajú toto potvrdenie a budete ich môcť navštíviť.

Výsledok po žiadosti o potvrdenie, keď dostaneme zamietavú odpoveď

Problém je v tom, že niektorým ľuďom sa po zadaní svojho rodného čísla vypíše hlásenie, že zadali neplatný identifikátor. A teda, ku svojmu potvrdeniu sa nedostanú, hoci evidentne zaočkovaní boli a majú o tom aj príslušné potvrdenie. Aby sme zistili, prečo to tak je, zašli sme na NCZI. Hovorili sme s riaditeľom tejto inštitúcie, ktorým je Pavol Capek.

Pavol Capek, riaditeľ NCZI.

Pavol Capek, riaditeľ NCZI pri našom rozhovore. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

A pýtali sme sa priamo, prečo je to tak. Dokonca sme predložili aj rodné číslo osoby, ktorá presne dokumentuje tento prípad. Pavol Capek nám vysvetlil, že údaje do NCZI prichádzajú skompletované od vakcinačného centra. Centrám pritom zadali kompletné údaje o tom, v akom formáte majú posielať údaje o zaočkovaných. NCZI samotné nevytvára žiadne dáta o zaočkovaných a ani ich nemodifikuje. Pracuje s nimi potom, ako ich dostane od vakcinačných centier.

Ako nám povedal riaditeľ NCZI, väčšina vakcinačných centier posielam údaje správne a ľudia zaočkovaní tu nemajú problém s vystavením potvrdenia do pár minút po zadaní požiadavky. V súčasnosti asi 5 % centier ich posiela vyplnené nekompletne alebo nesprávne. A situácia sa postupne zlepšuje, čo je prirodzený vývoj. NCZI na chyby prirodzene upozorňuje. Pri súčasnom trende a nastavenej metodike je predpoklad, že neprávne zaslané údaje budú do dvoch týždňov tvoriť len jedno percento. To nie je veľa, pokiaľ do tohto percenta nepatríte zrovna vy 🙂

Správny formát údajov

Sú to údaje o čase a mene, rodnom čísle, dátume a čase očkovania, type vakcinačnej látky, ale aj o telefónnom čísle a mailovej adrese. Problém z pohľadu NCZI je v tom, že vakcinačné centrá tieto pokyny nedodržiavajú. Obyčajne si databázu napr. otvoria v Exceli, ktorý ich následne uloží v úplne inom formáte, aký očakáva databáza NCZI. Najčastejší problém je telefónne číslo. Keďže očkovaní ľudia na Slovensku nemusia mať číslo mobilného telefónu patriace k predvoľbe Slovenska (+421), museli nechať tento údaj otvorený na zadávanie čísiel s predvoľbami rôznych štátov a tak ho treba zadávať aj s touto predvoľbou. Najčastejšie teda +421.

Časť serverového vybavenia NCZI. ďalšia väčšia časť sa nachádza v inej časti Bratislavy.

Časť serverového vybavenia NCZI. Ďalšia väčšia časť sa nachádza v inej časti Bratislavy. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

V prípade, že vakcinačné centrá uložia údaj o telefónnom čísle nesprávne, obyčajne sa vo výslednej databáze objaví ako zápis v logaritmickom tvare. Na toto číslo automatický systém v NCZI nedokáže poslať SMS, a preto vám ani pozvánka na očkovanie druhou dávkou nemusela doraziť.

Ďalší problém bývajú vôbec nevyplnené údaje. Ak vakcinačné centrum niektorý údaj nepozná, obyčajne ho len preskočí ho a neoznačí ako nevyplnené. Pritom existuje pokyn, ako označiť hodnoty, ktoré sa nepodarilo zistiť. To následne spôsobí nesprávne priradenie údajov v databáze a vo vašom prípade to môže znamenať, že napr. vaše rodné číslo nie je v evidencii NCZI.

Ďalej existujú prípady, kedy časť údajov od vakcinačného centra vôbec nedorazila do NCZI. Môžu to byť prípady ľudí, ktorí boli zaočkovaní ešte pred zavedením Čakárne a týka sa to napr. ľudí očkovaných prvou dávkou v januári alebo februári toho roka.

Čo s tým môžete urobiť?

Odpoveď je jednoduchá, ale nemusí hneď pomôcť. Treba zavolať na Call centrum NCZI. Áno, vieme o tom, že toto nie je jednoduché dovolať sa sem, a preto sme priamo zašli na Call centrum. Pri jeho organizovaní vypomáhajú vojaci a sú pripravení na riešenie vašich individuálnych požiadaviek.

Call centrum NCZI.

Call centrum NCZI. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

Nečakajte, že vám budú môcť na NCZI pomôcť ihneď. Ide o to, že vašu požiadavku zapíšu, označia ako prípad  na riešenie a požiadajú vakcinačné centrum o doplnenie údajov. Závisí naozaj na tom, čo a kedy urobí vakcinačné centrum. Ak údaje o vás chýbajú, musia z tohto centra doraziť, inak sa nepohnete. Dostali sme uistenie, že sa vyriešia všetky prípady, ale podľa nášho názoru to môže byť cesta aj na niekoľko týždňov. Ak potvrdenie potrebujete súrne, budete naozaj potrebné dovolať sa na Call centrum a po overení toho, že chyba je na strane vakcinačného centra kontaktovať toto. Iste, chyba môže byť aj v databáze NCZI, potom je cesta na nápravu rýchlejšia a môže to byť aj hneď.

Červeným sú označené nevyriešené prípady.

Červeným sú označené zatiaľ nevyriešené prípady. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

Ak teda môžete, skontrolujte si údaje, ktoré o vás vakcinačné centrum vyplnilo a následne zašle do NCZI. Správne údaje sú základom toho, aby ste sa dostali k potvrdeniu. Platí to pre prvú aj druhú dávku a tiež pre očkovanie Sputnikom V. Získali sme ešte informáciu, že stredná doba dovolania sa na Call centrum NCZI je 8 minút. Sme si však istí, že to nebude platiť počas špičky, lepšie je volať  hneď ráno alebo neskôr poobede (číslo je 02/32 35 30 30. Funguje denne od 7.00 h do 20.00).

A mimochodom, k potvrdeniu určenému pre rodné číslo, ktoré sme priniesli so sebou sme sa nedostali napriek osobnej návšteve. Údaje k nemu z miesta, kde bola podaná vakcinačná látka zatiaľ do NCZI nedorazili. Zostáva len čakať, kedy sa tak stane.

Potvrdenie o očkovaní od NCZI

Vieme, ako vyzerá dočasné potvrdenie o očkovaní od NCZI a kde oň požiadať. Výsledok ale nemusíte dostať hneď (Aktualizované)

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.