Netflix umožní presun profilu, aby ste neprišli o svoje rozpozerané pozície