Nová aplikácia od Microsoftu umožní ovládať smartfón priamo cez počítač