Nová aplikácia od Samsungu chce pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím