Nová funkcia vo WhatsAppe umožní prijímať konverzácie z iných aplikácií