Nový Windows 11 sa podarilo aktivovať starými licenciami