NVIDIA GeForce 4090 má problémy: Používatelia hlásia topenie konektora