O2 spustilo 5G sieť v Bratislave: Poznáme detaily (VIDEO TOUCHIT)