O2 spustilo zákaznícku linku cez WhatsApp: Uložte si toto číslo