O2 znižuje Digitálny bonus: Ako sa to prejaví na vašej faktúre