OpenAI čelí žalobe: ChatGPT bol trénovaný na článkoch veľkých redakcií bez povolenia