Orange na Pohode: Vytvorenie kvalitnej festivalovej Wi-Fi siete trvá niekoľko mesiacov