Orange pripravuje novú elektronickú faktúru. Digitálna Faktúra bude responzívna a interaktívna (doplnené)