Oznámenie Windows 12 môžeme očakávať už v budúcom roku