P. Pellegrini: Každá obec na Slovensku by do konca 2020 mala mať rýchly internet