Do konca roka 2020 by mali byť všetky obce na Slovensku pokryté vysokorýchlostným internetom. Dnes sa k tomu zaviazali operátori v memorande o spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Zúčastnení boli zástupcovia Telekom Orange a O2. Celková preinvestovaná suma na pokrytie bielych miest bude vyše 200 miliónov Eur.

 „Vyškrtať z mapy Slovenska biele miesta je jednou z priorít môjho úradu, preto som nesmierne rád, že sa nám to podarilo s operátormi definitívne dohodnúť. Do konca roka 2020 by mali mať v každej obci na Slovensku  možnosť pripojiť sa na rýchly internet, čo považujem za fantastické,“ vyhlásil podpredseda vlády SR Peter Pellegrini. Vicepremiér zdôraznil, že prístup k internetu a moderným technológiám musia mať všetci obyvatelia Slovenska bez ohľadu na to, z ktorej časti krajiny alebo sociálnej vrstvy pochádzajú.

Na našu otázku Peter Pellegrini potvrdil, že vláda SR má záujem na pomoci operátorom pri budovaní siete 5G. Ide jednak o poplatky za licencie za udelenie frekvencií na siete piatej generácie, resp. povinné investície, ktoré by mohli byť žiadané za ne výmenou za nižšie „vstupné“ pri udelení licencií a tiež pomoci pri možnosti budovania základových staníc na území, ktoré spravuje miestna samospráva.

Prioritou úradu P. Pellegriniho je dostať vysokorýchlostný internet aj do menších obcí či riedko osídlených oblastí, teda aj do prostredí, ktoré nie sú na prvý pohľad komerčne zaujímavé pre poskytovateľov internetových služieb. Tzv. NGA biele miesta Slovenska sú obce, pre ktoré doteraz neexistovala možnosť a ani plán pokrytia internetom s prenosovou rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s. Tieto obce nemajú dotiahnuté dostatočné pripojenie v podobe regionálnych sietí z kostrových sietí, prípadne tam operátori neposkytujú služby s dostatočnými parametrami, teda vysokorýchlostný internet. V roku 2015 napočítala Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) až 1808 takýchto miest a obcí. Od vzniku ÚPVII v lete 2016 do konca roka 2017 sa konali štyri verejné konzultácie, vďaka ktorým sa postupne našli riešenia pre všetky z nich.

Vicepremiér Pellegrini považuje vysokorýchlostný internet za nevyhnutný predpoklad životaschopnosti a rozvoja regiónov. Umožňuje totiž ľuďom prácu z domu a investorom budovanie pracovísk s modernými technológiami, ktoré vyžadujú kvalitné pripojenie. „Ak chce mať malá obec šancu udržať si ľudí v mladom a produktívnom veku, alebo ich dokonca prilákať, rýchly internet je nevyhnutnosť. V digitálnej ekonomike je totiž základným predpokladom pre prácu a štúdium,“ uzatvoril Pellegrini a poďakoval sa operátorom za aktívnu spoluprácu v budovaní vysokorýchostného internetového pripojenia na Slovensku.

Za Telekom sa tohto aktu zúčastnil výkonný riaditeľ pre právne a korporátne záležitosti Ján Pitoňák

Pokrývanie bielych miest dokáže Slovensko, aj jeho menej rozvinuté regióny, priblížiť opäť o krok k vyspelej Európe, preto vítame aktivitu podpredsedu vlády SR, ktorý sa snaží aktívne posunúť tento projekt vpred. Plánu rozvoja a masívnemu budovaniu sietí sa Slovak Telekom venuje dlhodobo, pričom naše investície v tejto oblasti dosahujú stovky miliónov eur. Verím, že spoločne nájdeme optimálny model spolupráce tohto zámeru, aby sa táto vízia podarila v blízkej dobe naplniť“, uviedol Milan Vašina, generálny riaditeľ Slovak Telekom a.s.

„Podpis memoranda vnímame ako dôležitý krok, ktorý finálne prinesie možnosť využívať výhody rýchleho internetu pre všetkých obyvateľov Slovenska. Po administratívnej príprave nás v najbližších troch rokoch čaká samotná realizácia, ktorá v prípade Orange predstavuje pokrytie 1565 obcí rýchlym internetom. Pokrývaniu bielych miest na mape Slovenska sme sa venovali aj v minulosti, pričom do našej siete sme investovali výrazné finančné prostriedky.“ uviedol Pavol Lančarič, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Orange Slovensko

„Značná časť plánovaných lokalít tak v súčasnosti už má prístup k rýchlemu internetu. Úspešná realizácia projektu však nezávisí výhradne od operátorov, kľúčová je tiež spolupráca samospráv a obcí, najmä v oblasti urýchľovania procesov pre rýchlu a efektívnu výstavbu,“ uviedol Pavol Lančarič.

Výsledkom tejto cennej zhody operátorov je to, že prinesieme všetkým ľuďom na Slovensku vysokorýchlostné pripojenie k internetu bez ohľadu na faktor stratovosti, ktorý je s tým spojený. Celý projekt za O2 zrealizujeme výlučne z vlastných zdrojov, teda bez nároku na akýkoľvek príspevok zo strany štátu alebo fondov EÚ. Očakávame, že verejné prostriedky, ktoré by boli na projekt vyčlenené budú efektívne využité v oblastiach, kde sú výraznejšie potrebné,“ uviedol Peter Gažík, generálny riaditeľ O2 Slovakia.

Vysokorýchlostný internet, ktorý by mal pokrývať celé územie Slovenska, ako i ďalších štátov Európskej únie, je aj prioritou Európskej komisie. Ide o jeden zo základných pilierov, ktorý má prispieť k efektívnemu fungovaniu jednotného digitálneho trhu. Podľa údajov Európskej komisie v roku 2016 bolo Slovensko v pokrytí domácností vysokorýchlostným internetom na úrovni 75,5 percenta, pričom kopírovalo priemer EÚ a spomedzi krajín V4 bolo na druhom mieste pred Českom a Poľskom. Ak sa podarí naplniť tento záväzok operátorov, Slovensko bude v pokrytí vysokorýchlostným internetom patriť v roku 2020 medzi európskych lídrov.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.