Philip Morris investuje do trvalo udržateľného rozvoja – cieľom sú bezdymové výrobky