Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Philip Morris International (PMI) oznámila,  že jej investície do trvalo udržateľného rozvoja presiahli niekoľko miliárd dolárov. Vrcholní predstavitelia už dlhodobo hovoria o transformácii cigaretového gigantu na firmu, ktorá chce byť lídrom v produkcií bezdymových výrobkov. Cieľom PMI je, jedného dňa, nahradiť cigarety bezdymovými výrobkami a ponúknuť tak miliónom ľudí, ktorí chcú pokračovať vo fajčení, lepšiu a zdraviu alternatívu.

V záujme dosiahnutia svojho cieľa bezdymovej budúcnosti, sa PMI pripojila v roku 2015 k programu OSN a sedemnástim cieľom udržateľného rozvoja. Každoročné dosiahnuté výsledky publikuje spoločnosť PMI v „Správe o trvalo udržateľnom rozvoji“, ktorá obsahuje investičné očakávania, alokáciu zdrojov a pokrok smerom k budúcnosti bez dymu.

 • Od roku 2008 PMI investovala viac ako 3 miliardy USD do výskumu a vývoja produktov
  a služieb, do výrobných závodov, do vedeckého posúdenia výrobkov a do preskúmania pochopenia týchto výrobkov dospelými fajčiarmi.
 • V roku 2017 PMI očakáva, že viac ako 70 % svojich celkových výdavkov investuje do výskumu
  a vývoja a vyše 30 % celosvetových výdavkov sa má vyčleniť na bezdymové výrobky.
 • PMI oznámila plánované investície vo výške viac ako 1,7 miliardy USD na vybudovanie alebo premenu svojich závodov z výroby cigariet na výrobu bezdymových výrobkov.
 • Viac ako 3 milióny dospelých fajčiarov na svete už prešlo na prvú z bezdymových alternatív k cigaretám – IQOS. Do roku 2025 spoločnosť očakáva, že aspoň 40 miliónov spotrebiteľov prejde na bezdymové alternatívy.
 • Spoločnosť predstavila svoj ambiciózny cieľ, že do roku 2025 najmenej 30% celkového objemu dodaných výrobkov PMI na svetový trh by mali tvoriť práve bezdymové produkty.

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji ponúka ucelený prehľad aktivít udržateľného podnikania spoločnosti PMI, ktoré zahŕňajú:

 • Veľmi úspešný program poľnohospodárskych pracovných postupov, ktorý neustále zvyšuje mieru zlepšovania pracovnej sily a podmienok v poľnohospodárstve, nielen v rámci tabakového priemyslu, ale aj mimo neho.
 • Prijímanie nových a stále ambicióznejších cieľov v oblasti emisii skleníkových plynov. V roku 2016 sa podarilo spoločnosti dosiahnuť ich zníženie až o 23 % v porovnaní s rokom 2010. Do roku 2030 chce znížiť emisie skleníkových plynov až o 40%.
 • Programy na podporu boja proti nelegálnym cigaretám. Príkladom je globálny grantový program PMI IMPACT určený na podporu organizáciám, ktoré vyvíjajú a implementujú projekty proti nelegálnemu predaju a podobným kriminálnym aktivitám. PMI oznámilo podporu 32 projektov v prvom grantovom kole v celkovej hodnote 28 miliónov amerických dolárov. Jeden vybraný projekt sa realizuje aj na Slovensku.
 • Štatút Top Employer, certifikáciu rovnakých miezd pre ženy a mužov, ženy vo vedúcich manažérskych pozíciách a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.

PMI podporuje komplexnú reguláciu tabakových výrobkov na základe princípu znižovania rizík. Rešpektuje a podporuje iniciatívu vlády regulovať tabakové výrobky
v prospech verejného záujmu. Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je zodpovedné podnikanie. Podporuje´komunikáciu o vážnych zdravotných následkoch fajčenia a zasadzuje sa za vytvorenie, dôkazmi podloženej, tabakovej regulácie na princípoch znižovania rizika.

Philip Morris Slovakia s.r.o. pokračuje v podpore lokálnych komunít v rámci programu Charitatívnych príspevkov (Charitable Contributions), zameraného na podporu prístupu k vzdelaniu a odborného vzdelávania, iniciatív v prospech nízkopríjmových skupín a posilňovania úlohy žien vo vedení spoločnosti. Spolupracuje so Slovensko-českým ženským fondom, ktorý v spolupráci so svojimi  partnerskými organizáciami podporuje programy proti domácemu násiliu a aktivity na dosiahnutie  rovných príležitostí pre mužov a ženy.

Vďaka nadácii Divé maky podporuje programy rozvoja mladých ľudí z menšín a zo znevýhodnených skupín. Philip Morris Slovakia s.r.o. sa taktiež zameriava na podporu hendikepovaných spoluobčanov a ľudí bez domova v spolupráci s nadáciou Pontis.

Je dlhoročným podporovateľom programu na prevenciu fajčenia mladistvých “Na veku záleží”, ktorý bol spustený v roku 1998. Cieľom programu je informovať verejnosť o potrebe dodržiavať zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.

Viac o IQOS

VIDEO TOUCHIT: Philip Morris chce urobiť zo Slovenska krajinu bez dymu. Na trh prináša IQOS a nie je to cigareta. Len tak chutí (doplnené)

 

 

Značky: