Astronautovi sa podaril úchvatný záber polárnej žiary z vesmíru