Pred NASA tu bola NACA. Za vznik americkej vesmírnej agentúry vďačíme ZSSR