Prehltnutá, olízaná alebo nekvalitná batéria môže vážne ohroziť zdravie dieťaťa a zanechať trvalé následky