Problémy životného prostredia rieši o 9 % viac žien ako mužov