Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pandémia spôsobila, že svet sa na nejaký čas v podstate zastavil. Mnoho ľudí si práve v tomto období začalo viac uvedomovať vplyv svojich aktivít na životné prostredie. Začali hľadať alternatívne spôsoby fungovania, ktoré tak nezaťažujú planétu. Celosvetový prieskum technologickej spoločnosti 3M – State of Science Index (SOSI) – ukázal, že environmentálne problémy, ako napríklad klimatické zmeny, zostávajú dôležité aj uprostred pandémie.

Vyrieši veda problémy dnešného sveta? To ukáže iba čas, ale prieskum SOSI 2020 dokázal, že ľudia to od nej očakávajú. Mnohí z opýtaných vyjadrili obavy, že ak si ľudia nebudú vedu dostatočne vážiť, bude to mať negatívny vplyv aj na životné prostredie. V regióne Strednej Európy sa s týmto názorom stotožnilo až 62 % a celosvetovo je to ešte o niečo viac – 67 %.

Výsledky predpandemickej fázy prieskumu, ktorá sa konala od augusta do októbra 2019, ukázali, že v tom čase dopytovaní v našom regióne najviac chceli, aby sa veda sústredila na znižovanie množstva odpadu (54 %), zlepšovanie kvality ovzdušia (48 %) a znižovanie svetovej závislosti od fosílnych palív (33 %).

Dôraz na klimatické zmeny a ochranu životného prostredia

Spolu s veľkými výzvami súvisiacimi s pandémiou, ktorým ľudstvo čelí od roku 2020, si 59  % opýtaných v regióne Strednej Európy praje, aby sa svet viac sústredil aj na zmierňovanie vplyvu klimatických zmien. Podobne si viac ako polovica (53 %) želá, aby svetové korporácie investovali do inovácií, ktoré pomôžu zmierniť dopady klimatických zmien na životné prostredie.

Najdôležitejšie problémy v oblasti trvalej udržateľnosti, na ktoré by sa mala veda sústrediť

Príkladom takejto inovácie, ktorá šetrí prírodné zdroje a znižuje klimatickú záťaž, sú ikonické poznámkové bločky Post-it, ktoré sú recyklovateľné a patria do triedeného odpadu. Vrstva lepidla na papieri totiž recyklácii nijako neprekáža, pretože k jej odstráneniu dochádza počas procesu odfarbovania papiera. Časť recyklovaného papiera sa opäť použije na nové Post-it recyklované bločky, tie obsahujú 70 % zvyškových materiálov a 30 % z bežného triedeného odpadu.

Zelená energia a zníženie používania platov

Na základe výsledkov predpandemickej fázy si 40 % ľudí praje, aby veľké spoločnosti zredukovali množstvo plastov používaných v ich produktoch. Viac ako tretina (34 %) očakáva, že firmy budú využívať obnoviteľné zdroje energie vo svojich procesoch. Napríklad všetky 3M závody a kancelárske budovy v Poľsku prešli od januára 2021 na 100 % zelenú energiu, ktorá sa použije na výrobu viac ako 12 000 typov produktov pre automobilový, potravinársky, elektrotechnický alebo letecký priemysel a zdravotníctvo. Tieto výrobky sú dostupné aj na Slovensku.

Zaujímavé je pozrieť sa na otázku boja za čistejšie životné prostredie aj z pohľadu pohlaví. Prekvapilo by Vás zistenie, že až 66 % žien rieši obavy spojené s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie? Naproti tomu podobné obavy má o 9 % menej mužov (57 %).

Čo by firmy mali urobiť pre udržateľnú budúcnosť

Reprezentatívny prieskum State of Science zrealizovala spoločnosť 3M celosvetovo na dospelej populácii v dvoch fázach. Prvá, predpandemická, sa konala od augusta do októbra 2019 v 14 krajinách – Brazília, Čína, India, Japonsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kanada,  Mexiko, Nemecko, Poľsko, Singapur,  Spojené štáty americké, Španielsko a Veľká Británia na vzorke približne 1 000 respondentov v každej krajine. Druhej fázy sa zúčastnilo 11 krajín – Brazília, Čína, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Nemecko, Poľsko, Singapur, Spojené štáty americké, Španielsko a Veľká Británia – a prebiehala v júli a auguste 2020 rovnako na vzorke približne 1000 respondentov v každej krajine.  Prieskumu sa spolu zúčastnilo 25 187 respondentov a výsledky boli zverejnené na https://www.3m.com/3M/en_US/state-of-science-index-survey/.

Značky: