Procesory Intel obsahujú chybu. Odstrániť sa ale nedá