Programy na sťahovanie torrentov boli označené ako škodlivé programy