PW-XM: Yamaha predstavila nový motor pre elektrické bicykle so špičkovými vlastnosťami