Rok 2022 v Telekome: optika prekročila milión domácností, budovanie 5G napreduje, štart Wow Wi-Fi, MIXI a T Phone smartfónov, aj zisk Via Bona pre ENTER