S obcami môžete komunikovať aj bez elektronického občianskeho preukazu