Samsung The Terrace: znovu objavený televízor na terasu