Skutočne sa do zálohomatu nedá opakovane vhodiť tá istá fľaša? Zisťovali sme viac