K téme zálohovania vratných obalov od nápojov sa opätovne vraciame, aby sme doriešili určité pochybnosti o fungovaní zberu.

Zálohovanie obalov od nápojov je pre ľudí zaujímavá téma, o čom svedčí aj čítanosť nášho článku, v ktorom sme sa venovali údajnej možnosti opakovane vhadzovať do zálohomatu tú istú fľašu. V skratke pripomeňme, že šlo prípad, ktorému sa venovali fiľakovskí mestskí policajti, pri ktorom vzniklo podozrenie, že niektorí vynaliezaví občania uviažu fľašu za hrdlo na povrázok a opakovane ju vhadzujú a vyťahujú zo zálohomatu, čím im stroj zakaždým zaráta 15 centov.

Na túto možnosť sme sa pýtali neziskovej organizácie Správca zálohového systému, ktorá na Slovensku zastrešuje systému zálohovania jednorazových nápojových obalov. Jej generálna riaditeľka Mária Trčková zdôraznila, že oklamať zálohomat je pomerne náročné, keďže má v sebe zakomponovaných viacero kontrolných mechanizmov, od kontroly čiarového kódu cez materiálovú, váhovú aj tvarovú detekciu.

Pochybnosti o skenovaní čiarového kódu

Niektorí čitatelia však v komentároch upozornili, že čiarové kódy nie sú unikátne na každom jednom výrobku, ale všetky výrobky toho istého druhu od rovnakého výrobcu ich majú totožné. V praxi tak automat vraj skenuje iba písmeno „Z“, označujúce zálohovanie a údajne nedokáže zistiť, že zákazník doň opakovane vhodil ten istý obal. Čitatelia tiež tvrdili, že zálohomaty neskenujú ani tvar fľaše, lebo by to vraj bolo zbytočné.

Znova sme sa teda obrátili na Správcu zálohového systému, ktorému sme tlmočili tieto pripomienky. Tentoraz nám odpovedala riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Lucia Morvai, ktorá v zásade zopakovala, že zariadenia na spätný výkup prázdnych obalov od nápojov majú v sebe integrovaných viacero kontrolných mechanizmov.

Zálohomat nevráti zálohu len na základe čiarového kódu alebo symbolu Z. Zálohomaty sú vybavené niekoľkými úrovňami detekcie a pomerne sofistikovanou technológiou, ktorá kontroluje nielen tvar fľaše priradený k danému registrovanému čiarovému kódu, ale aj v kombinácii s hmotnosťou, materiálom a podobne. Rovnako vie identifikovať typy podvodných správaní, zastaviť odber a privolať obsluhu,“ zdôraznila Morvai.

Zároveň podotkla, že výrobcovia zálohomatov dodávajú tieto zariadenia po celom svete, majú roky skúseností s tým, aby fungovali spoľahlivo a neustále ich zdokonaľujú. „Každá predajňa si pritom môže vybrať svojho dodávateľa zálohomatov. Tým, že sa zálohovaným obalom pridá hodnota v podobe zálohy, prirodzene sa predpokladá, že sa budú  objavovať aj pokusy o podvody zo strany spotrebiteľov. Riziká vyplývajúce pre zálohový systém sú obmedzené a na strane zálohového systému sú implementované  procesy pre zabezpečenie ochrany na niekoľkých úrovniach,“ dodala riaditeľka.

Tvrdenie, že zálohomaty neskenujú čiarový kód, označila za nepravdivé. „Každý druh produktu má svoj unikátny čiarový kód registrovaný v zálohovom systéme. Každý produkt je spoločne s ďalšími parametrami, ako je materiál obalu, tvar či váha, registrovaný v centrálnej databáze Správcu zálohového systému a v databázach jednotlivých zálohomatov, ktoré sú pravidelne aktualizované s pribúdajúcimi novými produktami,“ konštatovala Morvai.

Aby sme pochybnosti o možnosti/nemožnosti oklamať zálohomat opakovaným vhadzovaním fľaše na povrázku definitívne vyvrátili, požiadali sme Správcu zálohového systému o možnosť vyskúšať si to v praxi na nejakom zálohomate a natočiť o našom pokuse video. To nám však nebolo umožnené.

Toto si, bohužiaľ, neviem predstaviť, aj vzhľadom na to, že máme množstvo druhov zariadení od rôznych dodávateľov, ktorí majú ochranné mechanizmy nastavené špecificky a ďalšie stupne ochrany majú v kompetencii i samotné prevádzky. Zároveň nepovažujem za rozumne dávať spotrebiteľom návody, ako je možné podvádzať, alebo nepodvádzať systém,“ odpovedala nám riaditeľka.

Zdroj: TOUCHIT.sk

Zálohomaty obaly vždy stláčajú

Overovali sme však aj ďalšie detaily ohľadom zálohovania, napríklad tvrdenie ďalšieho čitateľa, podľa ktorého jeden obchodný reťazec používa zariadenia, ktoré obaly nestláčajú, ale hádžu do boxov, z ktorých ich potom predavačky triedia. Podľa Morvai to však v prípade automatizovaného zberu obalov nie je možné.

Každý zálohomat umiestnený na slovenskom trhu, musí byť pred spustením verifikovaný Správcom a spĺňať minimálne požiadavky. Jednou z nich je, že každý zálohomat, ktorý v SR obaly odoberá, je vybavený zabudovaným kompaktorom, ktorý obaly stlačí,“ povedala.

Ak však ide o menšiu prevádzku s menším počtom odoberaných obalov, môže sa podľa nej registrovať v systéme s ručným odberom a vtedy zamestnanec preberá obaly ručne, kontroluje ich pomocou špeciálneho ručného skenera a následne uskladňuje vo vreci od Správcu, samostatne PET fľaše a samostatne plechovky. V tomto prípade sa obaly nestláčajú, riaditeľka ale zdôraznila, že ide vyslovene o ručný výkup, nie vhadzovanie do nejakého zariadenia.

Naša posledná otázka sa týkala problému, ako postupovať, ak zálohomat vezme obal, ale nezapočíta zákazníkovi zálohu. „V obdobných prípadoch je potrebné obrátiť sa na zamestnanca danej prevádzky, ktorý bude podnet následne riešiť so svojím dodávateľom zálohomatu, aby identifikoval príčinu a následne ponúkol riešenie,“ zakončila Morvai.

Zdroj: vlastné

Prečítajte si aj:

Značky:

Branislav Caban

Branislav Caban
Okrem technologických tém sa snažím prinášať aj tie so spravodajským nádychom a rôzne zaujímavosti. Moja e-mailová adresa je bcaban@touchit.sk.