Slovensko čaká vodíková jar. Boli sme pri jej štarte